Basketbal
animatie van spel- en oefenvormen

Vereisten

U moet een moderne browser gebruiken zoals Firefox 26+ of Opera 11.10+ om de animaties te kunnen zien.

De Safari en Chrome browsers (op de Ipad) hebben de 'onbegin' en 'onend' events nog niet geprogrammeerd of starten de animatie niet. Daarom bewegen de spelers niet of slechts eenmaal.

Internet Explorer 9+ toont het veld, maar ondersteunt niet de beweging van de spelers, omdat Microsoft de SMIL specficatie nog niet wil toepassen.

Naar de basketbal
spel- en oefenvormen